BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do badania procesów utwardzania, degradacji i odporności na starzenie


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do badania odporności na światło UV UV 2000 Atlas 2006 Urządzenie do naprzemiennego narażania materiałów na promieniowanie UV i kondensację Badania wykonywane wg: PN-EN 1062-11, PN-EN ISO 11507 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Aparat do badania odporności na warunki klimatyczne UVTest Atlas 2012 8 lamp fluorescencyjnych: 313 UVB lub 340 UVA (opcja 351 UVA); natężenie promieniowania: 0,35 W/m2 (UVA, UVB), 1,55 W/m2 (UVA), 1,23 W/m2 (UVB); temperatura czarnej płytki: cykl światła UV - BPT (35 - 80) °C, cykl kondensacji - BPT (35 - 60) °C Badania wykonywane wg: PN-EN 1062-11, PN-EN ISO 11507 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora kondensacyjna Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003 Temperatura wody w komorze: 40 - 2 °C; temperatura powietrza w komorze: 38 ±2 °C Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 6272-1, PN-EN 15183 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora do badań w atmosferze gazów agresywnych Braive Instruments 1998 Pojemność komory: 300 l. Kontrola temperatury do 50 °C Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-032/3/01-2009, PN-EN ISO 3231 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora Kasternicha Elcometer 2003 Objętość komory testowej 300 l. Zakres regulacji temperatury (50 ± 3) °C. Wilgotność względna powietrza w komorze (97 ± 3) %. Automatyczna regulacja cykli pracy komory. W skład komory wchodzi gazometr dozujący SO2 od 0,2 l do 2,0 l Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-032/3/01-2009, PN-EN ISO 3231 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora starzeniowa z lampami fluoroscencyjnymi i kondensacją Xenotest Beta Atlas 2010 Źródło światła: 8 lamp fluorescencyjnych (313 UVB lub 340 UVA). Natężenie promieniowania: od 0,35 W/m2 (UVA, UVB) do 1,55 W/m2 (UVA), 1,23 W/ m2 (UVB). Zakres temperatury termometru czarnej płytki: cykl światła UV - BPT (35–80) °C, cykl kondensacji - BPT (35–60) °C Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 4892-2, METODA A,B; PN-EN ISO 4892-1; PN-EN ISO 2440; PN-EN 513; PN-EN 12608, Załącznik C PN-EN 607 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Xenotest Atlas 2004 16 uchwytów (320x80) mm; filtry optyczne o natężeniu promieniowania UV w zakresie długości fali (300 - 400) nm: XENOCHROME 300 (45 ÷ 120) W/m2 i XENOCHROME 320 (35 ÷ 100) W/m2; temp. czarnego termometru (20 ÷ 130) °C; temp. powietrza w komorze (20 ÷ 80) °C; wilgotność względna powietrza w komorze (10 ÷ 95) %. Badania wykonywane wg; PN-EN ISO 4892-2, METODA A,B; PN-EN ISO 4892-1; PN-EN ISO 2440; PN-EN 513; PN-EN 12608, Załącznik CPN-EN 607 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Komora klimatyczna 2000

Zakres temperatury od -70 oC do +180 oC z dokładnością do 0,1 oC; zakres wilgotności względnej od 10% do 98 % z dokł. od do 0,1 %; dopuszczalny błąd wskazań +/-2 oC dla temperatur mniejszych lub równych +100 oC; +/-5 oC dla temperatur powyżej +10 oC, dopuszczalny błąd wskazań wilgotności wzlędnej +/-5 % w całym zakresie

Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-002/2/01-2001; PN -C-89083 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Komora klimatyczna Binder 2005 Zakres temperatury: (-40 ÷ 180) °C, dokładność od 0,5 °C. Zakres wilgotności względnej: (10% ÷ 98) %, dokładność od 0,5 % do 2,5 Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-002/2/01-2001; PN -C-89083 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Aparat do badania przyspieszonego starzenia i trwałości barwy Ci3000+ Weather-Ometer Atlas 1996 Palnik ksenonowy (1700 ÷ 4500) W Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-049/1/03-2001; PN ISO 105-B02; PN-EN ISO 4892-2 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Xenotest Beta Heraeus 1994 Sterowanie urządzeniem za pomocą sensora Xenosensiv mierzącego natężenie promieniowania światła na powierzchni próbki w zakresie od 35 do 165 W/m2 dla długości fali z przedziału (300 ÷ 400) nm. Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-049/1/03-2001; PN ISO 105-B02; PN-EN ISO 4892-2 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora klimatyczna bd.

Komora testowa z kontrolą temperatury, wilgotności, Całkowity zakres nastawy temperatury: -5 °C do 100 °C. Zakres nastawiania wilgotności: 10% ~ 95%RH lub 20% ~ 95%RH. Zaawansowany system programowania umożliwiający konstruowanie i przeprowadzanie rozbudowanych, wieloetapowych eksperymentów

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora solna AKT-500 bd.
Badania wg norm: PN-EN ISO 9227:2012; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1866-1:2010 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora klimatyczna LM10 Uni-Mors 2013

Badania w zakresie: temp. od -50 do 80 °C, wilgotność 10-95 %


Badania wg norm: PN-EN 1866-1:2010; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1568 cz. 1-4 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora klimatyczna HC 4057 Heraeus bd.
Badania wg norm: PN-EN 1866-1:2010; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1568 cz. 1-4 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora klimatyczna ARS-0220 ESPEC bd. Komora klimatyczna o pojemności 220 l i zakresie regulacji temperatury od -75 do +180 °C oraz wilgotności od 10 do 98 % RH (zakres temperatury dla pracy z wilgotnością 10–95 °C). Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Komora do testów starzeniowych z nadeszczaniem i zamkniętym obiegiem wody demimeralizowanej ATLAS UVtest ATLAS bd. Możliwość programowania cykli badawczych: cykl jasny z kontrolowanym natężeniem promieniowania w zakresie UV, cykl ciemny z kondensacją pary wodnej na powierzchni próbek oraz cykl zadeszczania próbek. Urządzenie wyposażane w 8 fluorescencyjnych lamp UV (300-400 nm) o mocy 40 W każda. Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Komora solna SC 450 Weiss bd.
DIN EN ISO 6270-2 (DIN 50017), DIN 50014, DIN EN ISO 9227 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza