BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Kalorymetr reakcyjny

Aparat: Kalorymetr reakcyjny
Typ/model:
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zestaw dwóch wymiennych reaktorów chemicznych o pojemności 500 lub 2000 ml. Każdy z reaktorów wyposażony jest standardowo w podwójny płaszcz termoizolacyjny i chłodniczo-grzewczy oraz spust w dnie. Ponadto w skład zestawu wchodzi chłodnica zwrotna z możliwością odbierania i monitorowania ilości skroplin oraz mieszadło mechaniczne pracujące w zakresie od 100 do 2000 obr/min. Układ może pracować w kontrolowanej atmosferze gazu obojętnego z możliwością jednoczesnego dozowania gazu raktywnego pod lustro cieczy przy pełnej kontroli jego wydatku. Układ wyposażony jest w zestaw trzech membranowych pomp infuzyjnych, służących do precyzyjnego dozowania cieczy z kontrolą wolumetryczną jak również wagową, oraz pompę strzykawkową. Zakres temperatury roboczej układu mieści się w zakresie od -30 °C do 230 °C przy ciśnieniu od 1,2 Bara do 25 mBar
Zastosowanie: Wykonywanie pomiarów kalorymetrycznych w trakcie trwania procesu w trybach Heat Flow i kompensacyjnym. Pomiary tego typu obok wglądu w kinetykę reakcji mają fundamentalne znaczenie dla badań bezpieczeństwa prowadzenia procesów chemicznych. Zestaw umożliwia pomiar widm FTIR wykonywany w sposób ciągły w trakcie trwania procesu. Zastosowana tu sonda ATR charakteryzuje się szerokim zakresem temperatury pracy oraz wysoką czułością. Pozwala ona na ciągłą obserwację intensywności pasm charakterystycznych dla substratów lub produktu powstającego w trakcie reakcji i ocenę jej postępu. Umożliwia to optymalizację procesu pod względem czasu jego trwania, selektywności i wydajności. Omawiany zestaw reaktorów umożliwia obserwację on-line podstawowych parametrów reologicznych (np. wyznaczenie lepkości poprzez pomiar momentu obrotowego mieszadła). Ponadto w skład zestawu wchodzą typowe sondy do pomiaru pH oraz temperatury
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Adres:

61-612 Poznań, ul. Rubież 46 (budynek B)

Kontakt: Michał Dutkiewicz; Michał.dutkiewicz@ppnt.poznan.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego