BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora klimatyczna

Aparat: Komora klimatyczna
Typ/model: Solar SC 340
Producent: Atlas
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Komora do badania symulowanego starzenia klimatycznego. Możliwość zastosowania promieniowania słonecznego (lampy halogenowe metali ziem rzadkich). Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania kilku zmiennych cykli starzenia. Istnieje także możliwość dylowania warunków zimowych.

Zakres temperatury od +200 do -60 °C

Zastosowanie: Badania przyśpieszonego starzenia klimatycznego. Warunki pogodowe letnie i zimowe
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres:

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16

Kontakt: dr inż. Anna Masek; 42 631 32 13; anna.masek@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: starzenie materiałów, promieniowanie słoneczne, degradacja, starzenie pogodowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego