BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora klimatyczna

Aparat: Komora klimatyczna
Typ/model: HC 7020
Producent: Hereaus
Rok produkcji: 1995
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres temperatury: od -70 ºC do 180 ºC; wilgotność: do 98%

Zastosowanie: Ekspozycja próbek w temperaturze od -70 ºC do 180 ºC; max. wilgotność 98%
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 815:1998
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: guma, badania klimatyczne gumy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego