BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Komora ozonowa

Aparat: Komora ozonowa
Typ/model: 0300
Producent: Orec
Rok produkcji: 1970
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres stężenia ozonu: 0 - 100 pphm; zakres temperatury: od 20 ºC do 70 ºC
Zastosowanie: Odporność gumy na działanie ozonu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 1431-1:2007 procedura A i B (odkształcenie statyczne); PN-EN 50396:2007 p. 8.1 metoda B
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: guma, odporność ozonowa gumy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego