BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr UV-VIS

Aparat: Spektrofotometr UV-VIS
Typ/model: 650 UV-VIS
Producent: JASCO
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badania spektralne w zakresie UV-VIS, badanie kinetyki reakcji, analiza ilościowa
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: dr inż. R. Słota; tel. 77 452 71 31; rudolf.slota@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego