BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr UV-VIS

Aparat: Spektrofotometr UV-VIS
Typ/model: Evolution 220
Producent: Thermo Scientific
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Lampa ksenonowa. Zakres spektralny: od 190 do 1100 nm. System skupienia wiązki umożliwiający badanie materiałów stałych
Zastosowanie: Analiza struktury cząsteczkowej polimerów. Identyfikacja polimerów i tworzyw polimerowych. Kontrola jakości wytworów polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30

Kontakt: dr Piotr Rytlewski; tel. 52 341 93 72; prytlewski@ukw.edu.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego