BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrofotometr podczerwieni

Aparat: Spektrofotometr podczerwieni
Typ/model: FTS-165
Producent: Biorad
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Próbki do badań: proszki, cienkie folie, kształtki z tworzyw sztucznych. Wyposażony w przystawkę ATR (kryształ ZnSe)
Zastosowanie: Badania struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej polimerów w zakresie podczerwieni
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kontakt: dr inż. Sławomir Michałowski; tel. 12 628 21 14; c-4@chemia.pk.edu.pl
Słowa kluczowe: spektroskopia w podczerwieni, FTIR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego