BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR

Aparat: Spektrometr FTIR
Typ/model: Nicolet Nexus
Producent: Nicolet
Rok produkcji: 2002
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w przystawkę ATR
Zastosowanie: Wykonywanie widm FTIR dla próbek w fazie stałej, ciekłej i gazowej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: dr M. Sudoł; tel. 77 452 71 38; marek.grzymek@uni.opole.pl
Słowa kluczowe: ATR, indeks karbonylowy, stopień rozgałęziania, stopień krystaliczności

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego