BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR

Aparat: Spektrometr FTIR
Typ/model: Tensor 27
Producent: Bruker
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Wyposażony w jednoodbiciową przystawkę ATR (Golden Gate) pozwala na obserwację widma substancji w zakresie liczb falowych od 400 do 4000 cm-1 (600 do 4000 cm-1 dla ATR). W skład zestawu wchodzi również standardowy układ do badań transmisyjnych z wykorzystaniem kuwety lub tabletek KBr

Zastosowanie: Obserwacja pasm obecnych na widmie pozwala na określenie typu grup funkcyjnych występujących w strukturze cząsteczek badanej substancji, co w połączeniu z innymi technikami spektroskopowymi pozwala na pełną analizę jakościową próbki. Wykorzystanie dołączonej bazy widm wielu substancji pozwala na ich bezpośrednią identyfikację (z bardzo wysokim prawdopodobieństwem) bez konieczności stosowania dodatkowych pomiarów. Umożliwia prezentację widm w jednostkach absorbancji, transmitancji oraz w jednostkach ATR. Wykorzystanie oprogramowania dostarczonego wraz z aparatem pozwala na wykonywanie pomiarów ilościowych dla mieszanin substancji, w oparciu o integrację powierzchni wybranych pasm obecnych na widmie badanej próbki. Może służyć także do badania postępu przebiegu procesów chemicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Adres:

61-612 Poznań, ul. Rubież 46 (budynek B)

Kontakt: Michał Dutkiewicz; Michał.dutkiewicz@ppnt.poznan.pl
Słowa kluczowe: FT-IR, ATR, MIR, BRUKER, tensor, podczerwień

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego