BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR

Aparat: Spektrometr FTIR
Typ/model: FTS 40A
Producent: Bio-Rad
Rok produkcji: 1993
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: dynamiczne zestrajanie układu, interferometr Michelsona, zakres podczerwieni: 4000-400 cm-1.Wyposażenie: przystawka temperaturowa (od 20 °C do 250 °C); przystawka do wykonywania widm techniką rozproszonego odbicia („Seagull”); dla próbek stałych twardych i trudno rozpuszczalnych, nie dających się rozetrzeć z bromkiem potasu - przystawka ATR z diamentowym kryształem pozwalająca na wykonywanie widm próbek bez przygotowania wstępnego
Zastosowanie: Jakościowa i ilościowa analiza polimerów: badania strukturalne, badania oddziaływań w polimerach, kopolimerach, blendach (wiązania wodorowe, uporządkowanie łańcuchów), monitorowanie reakcji polimeryzacji, sieciowania, itp. Analiza próbek stałych, proszków, past i cieczy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Bożena Kaczmarczyk; bkaczmarczyk@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: FTIR, spektroskopia, analiza struktury

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego