BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr UV/VIs

Aparat: Spektrometr nadfioletu/światła widzialnego UV/VIS
Typ/model: Micropack Mini-D2
Producent: Photonics Spectra
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres widmowy: 340 - 900 nm. Wyświetlacz z ekranem dotykowym, port USB
Zastosowanie: Badania struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej polimerów w zakresie UV-VIS
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kontakt: dr inż. Bożena Tyliszczak; tel. 12 628 27 23; c-4@chemia.pk.edu.pl
Słowa kluczowe: UV, VIS

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego