BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr plazmowy


Aparat: Spektrometr plazmowy
Typ/model: ICP-MS serii Agilent 7700x
Producent: AGILENT
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Metoda wykorzystuje odparowanie laserowe niewielkich ilości próbki w atmosferze gazu (argonu) do plazmy, gdzie następuje jonizacja cząstek, a te kierowane są następnie do analizatora mas. W analizatorze są rozdzielane ze względu na stosunek m/z, a następnie trafiają do detektora.
Zastosowanie: Analiza wielopierwiastkowa z możliwością oznaczania ilościowego i jakościowego śladowych zawartości pierwiastków w próbkach stałych i ciekłych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: badania akredytowane: PN-EN ISO 17294-2:2016-11, PN-EN 13657:2006 - zawartość pierwiastków
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Adres:

Ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole

Kontakt: dr Joanna Poluszyńska, tel. 77 456 32 01 w. 356, j.poluszynska@icimb.pl; mgr Ewelina Ślęzak, tel. 77 456 32 01 w. 353, e.slezak@icimb.pl
Słowa kluczowe: analiza śladowa, metale ciężkie, analiza wielopierwiastkowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego