BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr podczerwieni z mikroskopem

Aparat: Spektrometr podczerwieni z mikroskopem
Typ/model: Spectrum 65/Spotlight 150
Producent: PerkinElmer
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Próbki do badań: substancje proszkowe (tabletkowanie z KBr), cienkie folie
Zastosowanie: Badania budowy cząsteczkowej i nadcząsteczkowej polimerów w zakresie podczerwieni
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kontakt: dr inż. Edyta Hebda; tel. 12 628 21 17; c-4@chemia.pk.edu.pl
Słowa kluczowe: FTIR, mikroskopia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego