BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stacja poligonowa do badań odporności materiałów

Aparat: Stacja poligonowa do badań odporności materiałów na warunki atmosferyczne
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie odporności materiałów w naturalnych warunkach atmosferycznych. Stacja wyposażona w czujniki pomiaru: natężenia promieniowania słonecznego w zakresie VIS oraz UV; temperatury otoczenia i na powierzchni próbek; wilgotności powietrza. Dane rejestrowane i archiwizowane od 1.05.2001 roku.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: mgr D. Sobków; tel. 77 452 71 07; sobkow@uni.opole.pl
Słowa kluczowe: starzenie, fotostarzenie, degradacja, fotodegradacja, warunki atmosteryczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego