BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termometr elektroniczny

Aparat: Termometr elektroniczny
Typ/model: CHY502 K/J
Producent: Chy Firemate
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Odczyt cyfrowy, zakres pomiarowy: od -200 °C do 1050 °C, czujnik temperatury PTR 2-45-200 Limatherm sensor
Zastosowanie: Termometr wzorcowy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55
Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe: pomiar, temperatura

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego