BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Tester adhezji

Aparat: Tester adhezji
Typ/model: Positest
Producent: DeFelsko
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wytrzymałość na rozwarstwienie: od 0 do 20 MPa. Rozdzielczość 0,01MPa. Zestaw wymiennych stempli (śr. 20 i 50 mm). Dokładność pomiaru 1%
Zastosowanie: Badanie wytrzymałości materiałów na rozwarstwianie. Badania wytrzymałości adhezyjnej i kohezyjnej materiałów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30

Kontakt: dr inż. Magdalena Stepczyńska; tel. 52 341 93 13; m.stepczyńska@ ukw.edu.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego