BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometry i dyfraktometry


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Dyfraktometr rentgenowski Ultima IV Rigaku bd. Lampa rtg Cu o mocy 2 kW; generator: 20-60 kV, 2-60 mA; goniometr: geometria: θs/θd, promień: 285 mm, zakres kątowy 2θ: –3 ÷162°, minimalna wartość kroku pomiarowego: 0,0001°, szybkość skanowania regulowana w zakresie od 0,02 do 100°/min (2θ); licznik scyntylacyjny NaI(Tl) o liniowej charakterystyce w zakresie 0÷700 000 cps; system optyczny: CBO (optyka promienia krzyżowego), optyka z wiązką ogniskującą (Bragg-Brentano) filtr Ni, geometria wiązki równoległej (Parallel Beam) CBO-f (optyka promienia krzyżowego z układem mikroogniskującym), średnica wiązki 0,4mm. Szczeliny: DS w zakresie 0,01 do 7,00 mm, SS i RS: 0,01 do 20 mm; monochromator uniwersalny przystosowany do pracy z wiązką równoległą i geometrią ogniskującą Bragga-Brentano. Układ pomiarowy SAXS z zestawem szczelin; oprogramowanie XRD do określania jakościowego składu fazowego badanych układów; oprogramowanie SAXS obejmujące korekcję zniekształceń kolimacyjnych, określanie wielkości cząstek i wielkości porów. Baza danych ICDD. Komora temperaturowa: Anton Paar TTK 450, zakres temperaturowy: od 20 °C do 450 °C Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Dyfraktometr proszkowy Mini Flex Rigaku 1998 Anoda Cu, zakres pomiarowy 2q od 2 do 150°, geometria Bragg – Brentano q/2q, licznik scyntylacyjny Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Dyfraktometr rentgenowski Empyrean Series 2 Panalytical bd. Wysokorozdzielczy goniometr, wyposażony w układ optyczny PreFIX wiązki padającej i ugiętej w systemie. Do detekcji promieniowania ugiętego służą dwa detektory: proporcjonalny - ksenonowy oraz detektor PIXcel - paskowy krzemowy. Urządzenie jest wyposażone w sześć przystawek montowanych w systemie PreFIX do różnorodnej analizy próbek – litych oraz proszkowych
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Dyfraktometr proszkowy małokątowy typu SAXS pracujący z lampą miedziową (promieniowanie o długości 1.54 A) pracujący w geometrii transmisyjnej Bruker AXS Gmbh 2013 Optyka przyrządu (skrzyżowane lustra Goebla) pozwala na otrzymanie wiązki równoległej o średnicy 500 mikronów. Aparat wyposażony jest w detektor dwuwymiarowy, co pozwala na szybką rejestrację sygnałów. Przystawka temperaturowa pozwala na pracę w zakresie od temperatury pokojowej do 350 °C, istnieje możliwość wykonywania pomiarów w osłonie gazów obojętnych. Aparat posiada również przystawkę tensometryczną. Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii
Nadprzewodzący spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości Avance II 600 MHz Ultrashield Plus Bruker 2006

Spektrometr wyposażony jest w MAGNES/LOCK SYSTEM, tzn. aktywnie ekranowany magnes nadprzewodzący o indukcji magnetycznej 14,095 Tesla. Oprzyrządowanie umożliwia pracę w niskich temperaturach (-150 °C) z użyciem ciekłego azotu. Badania prowadzone są przy użyciu jednej z 3 głowic: szerokopasmowej sondy 5 mm (pracującej w zakresie od Ag-109 do P-31), przełączanej poczwórnej sondy 5 mm z automatycznym przełączaniem pomiędzy jądrami 13C, 31P, 1H i 15N lub potrójnej sondy kriogenicznej 5 mm z automatycznym przełączaniem pomiędzy jądrami 1H, 13C i 15N. Spektrometr wyposażony jest również w krioplatformę - urządzenie i akcesoria schładzające do operacji z sondą kriogeniczną

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Nadprzewodzący spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego Unity Inova 300 MHz Varian 1988 Spektrometr o indukcji magnetycznej 7,0463 Tesla umożliwia pomiary w szerokim zakresie częstotliwości (13C, 15N, 23Na, 31P, 39K) Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Spetrometr NMR Ultrashield 400 MHz Bruker 2005 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Spektroskopii NMR
Spektrometr NMR Gemini 2000 Varian 1995 Umożliwia wykonanie widm: 1H, 13C, 15N, DEPT przy częstości rezonansowej 200MHz Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Dwukanałowy spektrometr FT-NMR z magnesem nadprzewodzącym typu ULTRASHIELD 500 PLUS Bruker AvanceII 500 MHz Bruker BioSpin GMBH 2006

Spektrometr o natężeniu pola magnetycznego 11,7440 T, wyposażony w sondę szerokopasmową gradientową (BBI-z, 5 mm) z gradientem w osi z o zakresie pomiarowym 31P/109Ag oraz maksymalnym zakresie temperatury -150 °C ÷ +180 °C, a także w sondę dwujądrową (DUL, 5 mm) o zakresie pomiarowym 1H/13C i maksymalnym zakresie temperatury -150 °C ÷ +180 °C. Spektrometr wyposażony jest także w przystawkę niskotemperaturową do pomiarów rezonansu w roztworach, dla której temperatura minimalna wynosi -150 °C. Wymienione wyżej sondy przeznaczone są do pomiarów magnetycznego rezonansu jądrowego w roztworach.

Politechnika Rzeszowska , Wydział Chemiczny, Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii