BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wtryskarki


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Wtryskarka Engel e-victory 310/110 2011 Siła zwarcia 110 ton. Maszyna wyposażona w robota oraz odwilżacz z sitami molekularnymi Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wtryskarka TRX 80 Eco 60 Tederic 2012 Siła zwarcia 60 ton; średnica ślimaka 25mm; objętość wtrysku 68 cm3; ciśnienie wtrysku 2350 bar. Formy wtryskowe: do wytwarzania próbek w postaci płytek o wymiarach 60x60 mm; do wytwarzania próbek do badań właściwości mechanicznych podczas próby statycznego rozciągania; do wytwarzania próbek do badań udarności Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Wtryskarka 270-210-500 Arburg 1980 Główny Instytut Górnictwa
Wtryskarka laboratoryjna Allrounder 320 C500-170 Arburg 2013 Wtryskarka hydrauliczna, Ø ślimaka = 30 mm, robot trzyosiowy, termostat, forma wtryskowa z wymiennymi wkładkami (zgodnie z PN-EN-ISO 294-1-2002, wiosełko, belka), transporter taśmowy Badanie wg PN-EN ISO 294-1:2002 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Laboratoryjna wtryskarka tłokowa Ray-Ran LabTech bd. Zakres temp. cylindra: 0 – 400 ˚C; zakres temp. formy: 0 – 100 ˚C Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wtryskarka ES 80/20H LS Engel 1995 Sila zamykania 200 kN; śr. ślimaka 22 mm; L/D 22; termostat wodny; formy do wtryskiwania kształtek do badań wytrzymałościowych Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Mini wtryskarka Birmingham bd. Wtryskarka tłokowa, pionowa, napęd pneumatyczny; zestaw form: wiosełko, płytka, belka, krążek Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Wtryskarka o sile zamykania 800 kN e-victory 170/80 Engel bd.

Bezkolumnowa wtryskarka hybrydowa z elektrycznym napędem jednostki wtryskowej i hydraulicznym napędem jednostki zamykania. Siła zamykania formy 800 kN. System plastyfikujący przeznaczony do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych o zawartości wypełniaczy do 30 %, zakres temperatury pracy do 350 °C. Forma wtryskowa z wymiennymi wkładkami na kształtki.

2-gniazdowa wkładka do wtryskiwania kształtek do badań cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu tworzyw sztucznych, zginania i udarności wg Charpy’ego oraz odporności tworzyw sztucznych na płomień.
PN-EN ISO 294-2:2002, PN-EN ISO 527-2 – wiosełko typ 1A, ISO 179-1, EN 60695-11-10-1999 (test UL 94) Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Forma wtryskowa dwugniazdowa do wykonywania próbek do badań wytrzymałościowych bd. Formowanie próbek metodą wtrysku, wykonywanie próbek (wiosełka 1A) do badań wytrzymałościowych
Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Forma wtryskowa dwugniazdowa do wykonywania próbek do badań ogniowych bd. Formowanie próbek metodą wtrysku, wykonywanie próbek (beleczki) do badań ogniowych metodą UL 94 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza