BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf jonowy


Aparat: Chromatograf jonowy
Typ/model: 850 Professional IC
Producent: Metrohm
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Rozdzielenie próbki ciekłej pomiędzy fazą nieruchomą (kolumna) a ruchomą (ciecz). Detekcja poszczególnych jonów na detektorze przewodnościowym w postaci pików chromatograficznych.
Zastosowanie:

Oznaczanie fluoru, oznaczanie chloru

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: badania akredytowane: PN-EN 15408:2011 – zawartość fluoru
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Adres:

Ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole

Kontakt: dr Joanna Poluszyńska, tel. 77 456 32 01 w. 356, j.poluszynska@icimb.pl; mgr Ewelina Ślęzak, tel. 77 456 32 01 w. 353, e.slezak@icimb.pl
Słowa kluczowe: fluor, chlor, analiza jonowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego