BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do badania procesów utwardzania, degradacji i odporności na starzenie


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Komora klimatyczna Weather Ometer Ci 4000 Atlas 2006 Komora klimatyczna do symulowania warunków pogodowych. Możliwość regulowania natężenia promieniowania słonecznego (lampy ksenonowe), temperatury, wilgotności oraz możliwość uruchomienia opadów Wykonywanie badań według norm: ISO 105-B10, SAE J2527, SAE J2412, ISO 12040, ISO 4892-2, ISO 4892-1, ISO 105-B06, ISO 105-B04, ISO 105-B02, AATCC TM16-1998, GMW 3414, VW PV 3930, PV 3929, PV 1303, VDA 75202, VDA 621-430, VDA 621-429, JASO M346, ISO 3917, ASTM D6695, ASTM G155, ASTM G151, AATCC TM169, AATCC TM16-2007 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora UV UV 2000 Atlas 2006 Komora do badania symulowanego starzenia za pomocą promieniowania UV. Możliwość zastosowania zmiennych cykli dziennych i nocnych. Możliwość regulowania zmiennej temperatury Wykonywanie badań według norm: ASTM D4329, ASTM G154, EN 927-6, ISO 11507, ISO 4892-3, SAE J2020, ASTM G151, DIN EN 1297, DIN EN 12224, DIN EN 13523-10, ISO 11997-2, DIN EN ISO 4892-1, ASTM D4587, ASTM D5208, ASTM D4799, pr EN 1062-4 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora klimatyczna Solar SC 340 Atlas 2011

Komora do badania symulowanego starzenia klimatycznego. Możliwość zastosowania promieniowania słonecznego (lampy halogenowe metali ziem rzadkich). Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania kilku zmiennych cykli starzenia. Istnieje także możliwość dylowania warunków zimowych.

Zakres temperatury od +200 do -60 °C

Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora szoków termicznych TSE-11 Espeq 2010 Komora do badania degradacji materiałów pod wpływem nagłych zamian temperaturowych. Zakres temperatury od +200 do -60 oC. Zmiana temperatur już od 1 sekundy Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora ozonowa SIM 6050-T Anseros 2009 Komora do badania starzenia materiałów pod wpływem ozonu. Zakres stężenia ozonu od 10-300pphm, max. temperatura 40oC. Możliwość badania próbek przy odkształceniu statycznym. Komora wyposażona w generator oraz analizator ozonu Urządzenie zgodne z normami: ASTM, ISO i DIN Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora do badań przyspieszonego starzenia Xenotest-Alpha 2012 Wyposażona w dwa rodzaje filtrów optycznych, regulator temperatury 20 °C - 90 °C i wilgotności 20 % - 100 % oraz uchwyty do płytek Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
XENOTEST Alpha LM 1998

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Stacja poligonowa do badań odporności materiałów na warunki atmosferyczne 2001 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Komora do badań środowiskowych KMF-115 Binder bd. Zakres temperatury: od 10 oC do 90 oC (50 oF – 194 oF). Zakres wilgotności: 10 %RH - 90 %RH Badania zgodnie z PN-EN Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Komora starzeniowa Suntest CPS+ Atlas 2012 Lampa ksenonowa chłodzona powietrzem z regulacją mocy w zakresie od 1,1 do 1,5 kW. Wymienny filtr do symulacji światła "zza szyby okiennej". Natężenia promieniowania w zakresie od 250 do 765 W/m2. Możliwość programowania długości trwania badania (poprzez podanie czasu w godzinach lub dawce energii) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Komora ozonowa 0300 Orec 1970 Zakres stężenia ozonu: 0 - 100 pphm; zakres temperatury: od 20 ºC do 70 ºC Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 1431-1:2007 procedura A i B (odkształcenie statyczne); PN-EN 50396:2007 p. 8.1 metoda B Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora ozonowa 0900 Orec 1994 Zakres stężenia ozonu: 0 - 2,5 ppm, 2,5 - 300 ppm; zakres temperatury: od 10 ºC powyżej temp. wody chłodzącej do 90 ºC Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 1431-1:2007 procedura A i B (odkształcenie statyczne); PN-EN 50396:2007 p. 8.1 metoda B Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora klimatyczna HC 7020 Hereaus 1995

Zakres temperatury: od -70 ºC do 180 ºC; wilgotność: do 98%

Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 815:1998 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora cieplna UT 6420 Hereaus 1994 Zakres temperatury: do 300 ºC Badanie akredytowane/ wg ISO 188:2011 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora solna Corrosion Box 400 bd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Aparat do przyspieszonych badań starzeniowych Q-Panel Q-Panel Com. 1988 Lampy fluorescencyjne: UV-A i UV-B Badania wg PN-EN ISO 4892-1,3 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Xenon Weather-Ometer Ci 3000+ Atlas 2011 Palnik ksenonowy, uchwyty na 20 próbek Badanie wg PN-EN ISO 4892-1,2 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Komora chłodnicza Perani 1994 Zakres temperatury: -10 oC do -40 oC Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Komora klimatyczna KK 400 Megaserw 2005 Temperatura: od 0,1 oC do 90 oC; wilgotność względna: od 5 % do 99 % Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Komora badań klimatycznych KBK-30W Wamed 2011 Regulacja temperatury w zakresie od temp.-5 oC do 70 oC. Regulacja wilgotności od 5 % do 95 % Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych