BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparatura do badania biodegradacji i procesów biotechnologicznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Respirometr zamknięty Sapromat E Labortechnik H+P bd. 12 cel pomiarowych, pomiar ilości zużytego tlenu co 36 sek., ilość tlenu wytwarzanego w 36-sekundowym cyklu: 0,025 – 0,500 mg Badania akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Respirometr Micro-Oxymax Columbus Instrument 2011 Aparatura do badania biodegradacji materiałów. Urządzenie wyposażone w detektor emisji dwutlenku węgla. Możliwość wykonywania pomiarów rozkładu materiałów w kompoście Możliwość wykonywania badań według norm: ASTM D5271, ISO 14855, EN 13432, ASTM D5209, ASTM 5338, ISO 14852, ASTM 5210, ASTM D5511, ISO 159855 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Respirometr Micro-Oxymax S/N 110315 Columbus Instruments 2011 Respirometr wyposażony jest w komputer służący do kontroli, archiwizacji i prezentacji danych. Micro-Oxymax wykonuje okresowe pomiary w układzie zamkniętym, co oznacza, że powietrze z komory pomiarowej jest wprowadzane do czujnika gazu i następnie wraca do komory. System, pracujący w warunkach standardowych, automatycznie kompensuje zmiany ciśnienia i temperatury Badania wg normy PN-EN ISO 14855-1:2009 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Automatyczny analizator węgla TOC 5050 Shimadzu bd. Badania akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do badania stopnia biodegradacji 5975C vlmsd Agilent Technologies 2011 Triple-Axis Detector (chromatograf gazowy) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Respirometr Micro-Oxymax Columbus Instruments International 2009 Wielostanowiskowa (40 reaktorów badawczych) aparatura współpracująca z generatorem powietrza. Aparat wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie służące automatycznemu określeniu ciągłej ilości wydzielanego ditlenku węgla w czasie Badania akredytowane (certyfikat AB 388) prowadzone zgodnie z Procedurą badawczą Nr 1 opracowaną na podstawie obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Inkubator z wytrząsaniem Inkubator 1000, Polymax 1040 Heidolph bd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Licznik kolonii bakterii aCOLyte Conbest bd. Automatyczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Aparat Kocha NK 64KM Premed bd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Cieplarka laboratoryjna q-cell 140/50 St Poll Lab 2009 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Lampa UV NBVE 110 PL W Ultra Viol 2009 Bakteriobójcza, przepływowa. Powierzchnia działania lampy do 36 m2 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Autoklaw Steridave 24B Cominox 2009 Wbudowana drukarka Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Autoklaw pionowy FVG1 Fedegari 2011 Zakres temperatury: 105–138 oC. Zbiornik zewnętrzny poj. 20 litrów Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Komora laminarna Farma Fil2 Eprus-B 2011 Dwustopniowe oczyszczanie powietrza. Pionowy, laminarny przepływ powietrza. Wentylator z płynną regulacją przepływu Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Automatyczny licznik koloni bakterii SCAN 1200 Interscience 2011 Rozpoznaje i zlicza do 7 kolorów na jednej płytce. Sześć kombinacji oświetlenia i koloru tła. Dokonuje zliczeń w przeciągu niecałej sekundy Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Densytometr Densi-La-Meter Erba Lachema 2011 Zakres pomiarowy: 0,3–10 McFarlanda; poza tym zakresem należy zmierzone wartości traktować, jako orientacyjne. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Homogenizator-mikser 8010EB Warino Commercial 2011 Wbudowany czasomierz (od 1 do 60 sek.); wskaźnik świetlny. Nadaje się do pracy ciągłej. Noże wykonane z nierdzewnej stali Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Wyżarzacz do ez Sterimax WLD-TEC 2011 Średnica rurki ze szkła kwarcowego 15 mm; długość rurki ze szkła kwarcowego 118 mm; temperatura wyżarzania 900-950 oC; średni czas nagrzewania: od 7 do 9 minut Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Czytnik koncentracji gęstości Biosan 2010 Wyniki prezentowane są na wyświetlaczu Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Komora laminarna BioActivia 120VE Biohazard 2010 Klasa II typ A-B3 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych