BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Programy komputerowe, drukarki 3D, skanery 3D

Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Program Autodesk Moldflow Plastic Insight Autodesk 2012 Moduły do symulacji wtryskiwania termo- i duroplastów, wtrysku wspomaganego gazem, techniki MuCell Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Program Moldex3D CoreTech System 2012 Moduły do symulacji wtryskiwania termoplastów Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Program NX8 Siemens PLM Software 2012

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Skaner optyczny 3D ATOS II Triple Scan GOM 2011

Rozdzielczość kamer 2 x 5 000 000, pole pomiarowe 38 x 29 – 1500 x 1130 mm2, fizyczna odległość punktów 0.02 – 0.62 mm. Urządzenie mobilne

Badania wykonywane zgodnie z normami Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Drukarka Dimension Elite 3D Strasysas 2011 Technologia FDM: termoplastyczne tworzywa sztuczne ABSplus (dostępne 9 kolorów). Dokładność wytwarzanych modeli w zależności od grubość warstw: 0,254 mm lub 0,17 mm. Wielkość wytwarzanych elementów 203 x 203 x 305 mm Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Ansys-Polyflow wersja edukacyjna 2012 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Cadmould 3D-F 5,0 2012 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
NX 7.5 CAD wersja akademicka Siemens 2011 Oprogramowanie typu CAD, zaawansowany system typu CAD/CAM/CAE, pełna wersja Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Drukarka do druku przestrzennego 3D Leapfrog Creatr Dual Leapfrog bd. Rozmiar wydruku: single extruder: 23x27x20 cm; dual extruder: 20x27x20 cm; max print volume: 12,4 l; precyzja pozycjonowania XY: 16,9 mikronów, Z: 0,5 mikrona; średnica dyszy wytłaczarki 0,35 mm; grubość warstwy 0,05-0,35 mm. Podgrzewana powierzchnia robocza. Materiały do druku: ABS, PVA, PLA, Laybrick i Nylon. Prędkość osi X i Y: do 80 mm/s i 300 mm/s HS. Szybkość wytłaczania do 60 mm/s. Średnica dyszy wytłaczarki = 0,35 mm. Oprogramowanie: Simplify3D software
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach