BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometry absorpcji atomowej (ASA) i emisyjne (ICP)


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 300 PerkinElmer bd. Wyposażony w przystawkę FIAS-100. Techniki pomiarowe: FAAS, HGAAS, CVAAS. Lampy jednopierwiastkowe: As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, In, Ir, La, Mg, Mn, Na, Nb, Ni, Pb, Pd, Rb, Rh, Sb, Sc, Se, Si, Sn, Ti, Tl, W, V, Zn, Zr. Lampy wielopierwiastkowe: Co-Cu-Fe-Mn-Mo, Al-Cu-Fe-Ti, Ca-Mg, Pt-Ru Badania akredytowane w zakresie oznaczania: baru, kadmu, chromu, ołowiu i antymonu (certyfikat akredytacji nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrometr absorpcji atomowej Aanalyst 800 PerkinElmer bd. Techniki pomiarowe: FAAS, GFAAS Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrometr absorpcji atomowej Scan-1 Thermo Jarrell Ash 1994 Lampy z katodą wnękową do oznaczania Ag, Al. As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn. Piec grafitowy. Przystawka do generacji wodorków i zimnych par. Piec mikrofalowy do mineralizacji próbek Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrometr absorpcji atomowej Aanalyst 800 PerkinElmer 2011 Atomizacja technikami: płomieniową, pieca grafitowego, generacji wodorków. Lampy jednopierwiastkowe i wielopierwiastkowe - HCL i EDL Odział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Spektrometr emisyjny ICP-OES iCAP 6500 Thermo Fisher Scientific 2011 Spektrometria emisyjna optyczna z plazmą argonową indukcyjnie sprzężoną. Spektrometr z optyką typu Echelle i detektorem półprzewodnikowym. Palnik poziomy z osiową i promieniową obserwacją plazmy.Zakres pomiarowy: od 50 ppb do 100 %. Niezbędna jest kalibracja spektrometru i mineralizacja próbek do badań.Wyposażenie dodatkowe: dwa mineralizatory mikrofalowe ETHOS, ONE; 2011 i 2012 r. (prod. Milestone) Badanie akredytowane/ wg procedur IChPW: Q/LP/55/A:2011; Q/LP/56/A:2011; Q/LP/57/A:2011; Q/LP/58/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 800 Perkin Elmer 2011

Możliwość oznaczania pierwiastków techniką płomienia, pieca grafitowego i generacji wodorków (FIAS)

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy