BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przędzarki, rozciągarki, ciągi do wytwarzania włókien, walcarki, kalandry, mieszalniki


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Przędzarka do formowania jedwabiu LOY Zestaw urządzeń różnych producentów 1964 Ekstruder firmy Barmag D=20 mm, pompka 0,6 – 2,4 cm3/obr, wydajność dla PET: 7 – 50 g/min, jedna filiera D=52 mm, odbieralka konstrukcji IBWCh z aparatem nawojowym firmy Neumag, szybkość odbioru 300 – 1200 m/min K. Twarowska-Schmidt; syntetyk@ibwch.lodz.pl Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Przędzarka do formowania jedwabiu POY Zestaw urządzeń różnych producentów 1992 Ekstruder firmy Polkabel D=25mm, pompka 4,8 cm3/obr, wydajność dla PET 20-120 g/min, jedna filiera D=100 mm, aparat nawojowy typ SW46S firmy Barmag, szybkość odbioru 2000-6000 m/min Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Przędzarka do formowania jedwabiu dwuskładnikowego Zestaw urządzeń różnych producentów 1969 Dwa ekstrudery firmy Fourne/Rieter D=13 mm, dwie pompki 0,6 – 1,2 cm3/obr, wydajność (PET) do 30 g/min, jedna filiera D=86 mm, odbieralka konstrukcji IBWCh z elementami firmy Fourne (galety, tarcze preparacyjne) i firmy Cognetex BC Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Przędzarka do formowania ciągłej wielowłókienkowej przędzy metodą mokrą prototyp, IBWCH 1999 Odbiór przędzy na szpuli, wydajność do 500 g włókna dziennie Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Rozciągarka-skręcarka SZ-16 Barmag 1972 Rozciągarka do jedwabiu, 12 wrzecion (po 6 na stronie), dwie strefy rozciągania, grzane galety górne 50 – 200 °C, płyty grzejne 100 – 200 °C, szybkość odbioru 230 – 1000 m/min Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Głowica do folii HPF 190 ZAMAK 2011 Zakres regulacji szerokości szczeliny 0,4 mm Przetwórstwo polimerów- 2,0 mm Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Głowica reologiczna z wymiennymi dyszami IMPiB 2011 Urządzenie współpracuje z wytłaczarką T32 Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Głowica filierowa ZAMAK 2010 Urządzenie współpracuje z wytłaczarką T32. Wyposażona w układ do orientacji włókien Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Walcarka 14201/P2 Buzuluk-Komarov 1973 Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Walcarka bd. Dwuwalcarka, ogrzewanie olejowe Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Urządzenie do przędzenia włókien polimerowych w polu elektrycznym IPPT PAN 2011 Możliwość formowania włókien polimerowych z różnych roztworów; odbiór włókien na różne kolektory, w tym również na obracający się bęben Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Prasa do formowania folii polimerowych IPPT PAN 1970 Prasa hydrauliczna umożliwiająca formowanie folii polimerowych o grubości minimalnej 0,02 mm Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Rozciągarka-nawijarka J6/2a Rieter bd. Rozciągarka do jedwabiu 12 pkt (po 6 na stronie); dwie strefy rozciągania i strefa relaksacji; grzane galety i płyty do 250 oC, szybkość odbioru 260 – 1000 m/min Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Ciąg do wytwarzania żyłek syntetycznych 1979 Ekstruder firmy Polkabel D=25 mm; pompka 4,8 cm3/obr; max. wydajność dla PET 9 kg/h; jedna filiera D=70 mm, wanna chłodząca, dwie strefy rozciągu (w wodzie i w gorącym powietrzu), odbieralka 6-cio punktowa, szybkość odbioru 5– 80 m/min Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Ciąg do wytwarzania włókien odcinkowych Fourne 2010 Rama natykowa (20 punktów), dwa dwuwały (jeden ogrzewany), karbikarka, piec termostabilizacyjny (50-200 °C), komora chłodzenia, rolka preparacyjna, krajarka kabla firmy DM&E seria 40 Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Linia doświadczalna do formowania folii/osłonek z polisacharydów bd. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Stanowisko do elektroprzędzenia nanowłókien bd. Głowica przędząca 12-punktowa z obracającą się galetą odbiorczą (dla maty nanowłóknistej 20 cm x 20 cm) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Stanowisko laboratoryjne do formowania włóknin metodą spun-bonded Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro" 2010 Wydajność wytłaczarki: 3–18 kg/h (dla polipropylenu); masa powierzchniowa włókniny: 20–200 g/m2; maksymalna szerokość włókniny 35 cm Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Młynek trójwalcowy – kalander Exact 80E bd. Zakres temperatury: od 23 °C do 60 °C; płynna regulacja prędkości obrotowej; płynna regulacja szczeliny walcowania od 1 µm do 90 µm. Wydajność od 0,02 do 20 l/h Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Dwuwalcarka 3658 Schwabenthan bd. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego