BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do badania właściwości mechanicznych powłok lakierniczych

Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do badania odporności powłok na zarysowanie Lineartester 249 Erichsen 2010 Mikroskop Motic SMZ-143 z kamerą cyfrową oraz laptop z programem do wyznaczania odporności na zarysowanie Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Aparat Königa-Persoza 299/300 Erichsen bd. Wyposażony w wahadło Königa do badania powłok o twardości względnej powyżej 0,5 i wahadło Persoza do określenia twardości względnej poniżej 0,5 Badania zgodnie z normami: PN, ISO, BS, DIN, ASTM, NF, NEW oraz SNV Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Twardościomierz Persoza-Kőniga Braive Instruments bd. Wyposażony w: wahadło Königa i wahadło Persoza; półautomatyczny system startu wahadła; elektroniczny system zliczania ilości wahnięć i pomiaru czasu wahania Badanie wg PN-79/C-81530 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Twardościomierz Persoza-Kőniga 299/300 Erichsen bd. Wyposażenie: wahadło Königa, wahadło Persoza Badanie wg PN-79/C-81530 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do badania tłoczności powłok 200 Erichsen bd. Aparat wyposażony w: cyfrowy wyświetlacz głębokości tłoczenia (dokładność do 0,1 mm); tłocznik wykonany z utwardzonej, wypolerowanej stali stanowiący półkulę o średnicy 20 mm. Siła tłoczenia – 30 kN. Badanie wg PN-EN ISO 1520 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do oznaczania odporności powłok na zarysowania 239/II Erichsen bd. Uniwersalny adapter Badanie wg PN-EN ISO 1518 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do badania stopnia wyschnięcia 415 Erichsen bd. Obciążenie – do 20 kg, średnica trzpienia pomiarowego – 24 cm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania elastyczności i przyczepności 266 Erichsen bd. Przyrząd składa się z obracającej się dźwigni i 14 łatwo wymienialnych cylindrycznych sworzni (Ø 3-32 mm) Badania zgodnie z normami ASTM, BS, DEF, DIW, ISO Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania elastyczności powłok 266 Erichsen bd. Komplet znormalizowanych sworzni Badania wg PN-EN ISO 1519 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do pomiaru odporności na uderzenie Du Pont bd. Masa ciężarka – 1000 gramów; max wysokość, z której spada ciężarek – 50 cm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oceny odporności powłok na ścieranie Taber Abraser typ 352 Erichsen bd. Komplet krążków ściernych, odsysacz pyłu Badanie wg PN-EN ISO 7784-2 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania twardości powłok metodą ołówkową 291 Erichsen bd. 20 ołówków od 9B do 9H Badanie wg z PN-EN 13523-4 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do określania przyczepności powłok Erichsen bd.

Zestaw noży

Badanie wg PN-EN ISO 2409 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania odporności powłok na uderzenie 304 Erichsen bd. Wyposażony w: ciężarek DIN/ISO, 1 kg, 20 mm; matryca DIN/ISO, 27 mm; ciężarek dodatkowy DIN/ISO 1 kg; połączenie gwintowane Badanie wg PN-EN ISO 6272-1 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Urządzenie do pomiaru grubości powłok 455 Erichsen bd. Zakres pomiarowy: 200/500/1000/2000 μm Badania wykonywane wg normy AS 1580 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Urządzenie ścierające Tabera Taber Industries 2007 Badania wykonywane wg PN-EN ISO 5470-1:2001 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Aparat do badania zdolności pokrywania rys ITB 2008 Motoreduktor, dwa stoliki do mocowania próbki, śruba napędowa dwugwintowa, enkoder, kamera i centralka sterująca. Urządzenie zapewnia dwie prędkości rozsuwania próbek: 0,05 mm/min dla klas A2 i A3 oraz 0,5 mm/min dla klas A4 i A5 (klasy wg normy PN-EN 1062-7) Badania wykonywane wg PN-EN 1062-7 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Inkubator CO2 Heraeus 1993 Zakres temperatur: od 5 °C powyżej temp. otoczenia do 50 °C. Elektroniczna regulacja CO2. Zakres: 0 do 20 % CO2. Dokładność ustawienia: 0,2 % CO2. Szybkość narastania: 1 % CO2/min Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-006/3/09-1999/PN-EN 1062-6 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora klimatyczna CTS 2006 Pojemność robocza 350 l, zakres temperatur: (-20 ÷ 180) °C. Zakres wilgotności względnej powietrza (10 ÷ 98) %, prędkość przepływu powietrza (0,2 ÷ 0,4) m/s Badanie akredytowane / badanie wykonywane wg: PB LO-004/4/09-1999/PN-EN ISO 7783, PN-EN 1015-19 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych