BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do badania właściwości mechanicznych i termomechanicznych tworzyw polimerowych

Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Maszyna wytrzymałościowa 5500R Instron bd. Maszyna do badania wytrzymałości materiałów podczas rozciągania i zginania, wyposażona w 3 głowice pomiarowe: do 0,5 kN, 5 kN, 100 kN Badania wykonywane wg norm: PN-EN ISO 178, PN- EN ISO 527 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Analizator dynamiczno-mechaniczny DMA/SDTA861 Mettler-Toledo 2011 Temperatura pomiaru od -150 do +500oC, chłodzenie ciekłym azotem, zakres siły 0,005-18 N, zakres częstotliwości: 0,001 - 900 Hz, zakres przemieszczenia: ±1,6 mm, moduł ścinania 10-108 Pa (max. częstotliwość 1000 Hz), moduł rozciągania 10-107 Pa (max. częstotliwość ≥ 250 Hz), moduł ściskania 10- 107 Pa (max. częstotliwość ≥ 250 Hz) Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
NanoTest 600 MicroMaterials, Wrexham, UK 1998 Możliwe obciążenie indentera 0,1-20 mN; indentery: Berkovich (diamentowy), kulka (stalowy) Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Tribometr T-05 Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, Polska 1998 Możliwość rejestracji siły tarcia oraz częstotliwości jej zmian, obciążenie max. 100 N Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Tribometr T-15 Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, Polska 1998 Możliwość rejestracji siły tarcia oraz częstotliwości jej zmian, obciążenie max. 100 N Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Absorpcjometr C Brabender GmbH & Co. KG 2007 Pomiar momentu obrotowego niezbędnego do zmieszania danego napełniacza z odpowiednim titrantem, np. ftalanem n-dibutylu Możliwość wykonywania badań według norm: ASTM B 2414, ASTM C 2414, ASTM D 2414, ASTM B 3493, ASTM C 3493, ASTM D 3493 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Dynamiczna termiczna analiza właściwości mechanicznych DMA 2980 TA Instruments 1998 Zakres temperaturowy pomiaru: -150 °C do 600 °C; częstotliwość: 0,01 - 200 Hz; szybkość grzania/chłodzenia: 0,1 - 50/0,1 - 10 deg./min.;Badania właściwości lepko-sprężystych materiałów, takich jak sztywność, moduł zachowawczy oraz moduł stratności, lepkość, właściwości tłumiące, pierwszo- i drugorzędowe przejścia temperaturowe (m.in. temperatura zeszklenia). Badanie kinetyki sieciowania oraz zjawiska żelowania i witryfikacji rodzaje próbek: znormalizowane prostopadłościenne i sześcienne kształtki, folie, żele, pasty, pianki; atmosfera: otoczenia lub gaz obojętny. Wymienna geometria pomiarowa umożliwia prowadzenie pomiarów w trybie zginania, rozciągania, ściskania oraz ścinanie w funkcji temperatury, częstotliwości czy też naprężeń lub odkształcenia. Zastosowanie modelowania TTS pozwala na wyznaczenie długookresowych właściwości badanych materiałów przy częstotliwościach znacznie przewyższających zakres pomiarowy aparatu. Badania według norm dla tworzyw polimerowych. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Maszyna do badań wytrzymałościowych z komorą cieplną 4204 Instron 1985 Zakres temperatur w komorze cieplnej od -70 °C do + 200 °C Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Analizator termomechaniczny DMA DMA 242C Netzsch 2008

Zakres temp. od -150 °C do 400°C (LN2), atmosfera utleniająca. Próbki do badań: kształtki, folie (w zal. od trybu pomiarowego). Tryby pomiarowe: 3-punktowe zginanie, ścinanie, rozciąganie, ściskanie

Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Maszyna wytrzymałościowa 1115 Instron 1973

Zakres siły ściskająco-rozciągającej 0 – 10000 kG, zakres prędkości belki 0,05 - 50 cm/min, maksymalny zakres przesuwu belki 1200 mm

Metoda badania akredytowana/ Badania wykonywane wg normy PN-ISO 3384:2002 metoda B Odział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Maszyna wytrzymałościowa Zwick 1445 Zwick bd. Tryby pomiarowe: rozciąganie, ściskanie Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Maszyna wytrzymałościowa z komorą temperaturową Zwick Z005 TH Allround-Line Zwick 2011 Zakres temp. pracy: od -80 °C do 250 °C (LN2). Tryby pomiarowe: rozciąganie, ściskanie Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Twardościomierz Zwick 3106 Zwick 1999 Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Urządzenie Dynstat bd. Na wyposażeniu znajdują się elementy umożliwiające zmianę obciążenia w zależności od potrzeb badawczych Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Młot Charpy’ego bd. Na wyposażeniu znajdują się elementy umożliwiające zmianę obciążenia w zależności od potrzeb badawczych Badanie wykonywane wg PN-EN ISO 179-2:2001 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Twardościomierz HPK 8411 bd. Na wyposażeniu znajdują się elementy umożliwiające zmianę obciążenia w zależności od potrzeb badawczych Badania wykonywane wg PN-EN ISO 2039-1:2004 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Twardościomierz Shore’a AFFRRI ART.13 bd. Na wyposażeniu znajdują się głowice oraz obciążenia umożliwiające pomiar metodą 00, A oraz D. Urządzenie umożliwia elektroniczny odczyt i rejestrację wyników pomiarów Badania wykonywane wg PN-EN ISO 868:2005 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Twardościomierz KP 15012/2 bd. Składa się z zespołu pomiarowego oraz rejestratora eletronicznego. Zakres pomiarowy wynosi od 10 do 100 jednostek IRHD. Badanie wykonywane wg PN-81/C-04203 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Komora cieplna 20-300°C Martena bd. Komora cieplna z możliwością sygnalizacji końca pomiaru po zadanych parametrach w odniesieniu do wartości ugięcia próbki Badanie wykonywane wg PN-90/C-89025 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Komora cieplna 20-300°C Vicata bd. Komora cieplna z możliwością sygnalizacji końca pomiaru po zadanych parametrach w odniesieniu do głębokości pentracji tworzywa przez czujnik Badania wykonywane wg PN-EN ISO 306:2006 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych