BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj

Pomoc

Jak przeszukać bazę?


Schemat bazy


BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW zawiera dane dotyczące aparatury zebranej w grupy i podgrupy wyszczególnione w menu umieszczonym w lewej części ekranu (rys. 1).

Aby znaleźć wszystkie aparaty z określonej grupy, należy wybrać jej nazwę. Po rozwinięciu menu pokażą się nazwy poszczególnych podgrup. Każda podgrupa apartatów prezentowana jest w postaci tabeli zawierającej listę urządzeń. Np. po kliknięciu nazwy podgrupy Wtryskarki wynikiem przeszukania bazy będą dane dotyczące wszystkich rodzajów wtryskarek (rys. 2).

Kliknięcie na nazwę konkretnego modelu powoduje przejście na podstronę ze szczegółowym opisem interesującego nas aparatu (rys. 3).


ICHP - menu1


rys. 1

ICHP - menu2


rys. 2

ICHP - menu3

rys. 3Aby przeszukać bazę, stosując inne kryteria, np.: Nazwa aparatu, Typ lub model, Rok produkcji, Producent, Charakterystyka techniczna/wyposażenie dodatkowe, Zastosowanie, Nazwa instytucji, Adres, Badanie wg normy, Słowa kluczowe, prosimy przejść na stronę Wyszukiwanie zaawansowane.


Wyszukiwanie zaawansowane


Prosimy wypełnić co najmniej jedno pole i kliknąć przycisk "Wyszukaj". Im więcej pół wypełnimy, tym bardziej szczegółowe będą uzyskane wyniki.

W pola wyszukiwarki wpisywać można całe wyrazy lub ich fragmenty.

Kliknięcie przycisku "Anuluj" przerywa proces wyszukiwania.
Kliknięcie przycisku "Wyczyść" powoduje usunięcie wszystkich wpisów w polach.


Wynik wyszukiwania

Tabele zawierające wyniki przeszukania zasobów bazy można wydrukować, klikając ikonkę Drukuj w prawym górnym rogu.

Kliknięcie przycisku "Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego" umożliwi rozpoczęcie następnego przeszukania zasobów bazy.

W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem bazy lub pytań prosimy o informacje pod adresem: polimery@ichp.pl.