BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskopy IR


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Mikroskop FTIR Nicolet iN10MX Thermo Scientific 2009

Możliwość wykonywania widm FTIR w zakresie 4000-400 cm-1 próbek w postaci ciekłej bądź stałej, metodami odbiciowymi bądź transmisyjnymi.

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego