BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj

Kontakt


Aby przesłać nam zaktualizowane informacje dotyczące aparatury
lub otrzymać wyjaśnienia na temat działania tej bazy danych,
prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: polimery@ichp.pl.


W tytule wiadomości prosimy o dopisek: Baza aparatury.

baza aparatury