BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Wytłaczarka ślimakowo-tarczowa

Aparat: Wytłaczarka ślimakowo-tarczowa
Typ/model:
Producent: Konstrukcja własna
Rok produkcji: 2000
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Średnica ślimaka: D = 130 mm, długość robocza ślimaka: L = 260 mm (L/D=2), skok zwoju ślimaka: 0,03 m (S/D=0,23), prędkość obrotowa: 12÷40 obr./min, szczelina strefy tarczowej: 0÷6 mm. Dwie głowice wytłaczarskie: do prętów i do granulacji
Zastosowanie: Wytłaczanie pierwotnych i pochodzących z recyklingu tworzyw polimerowych; tworzenie kompozycji polimer-polimer, polimer-napełniacz
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg norm
Nazwa instytucji: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Adres: 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17
Kontakt:
Słowa kluczowe: tworzywa polimerowe, wytłaczanie, wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, recykling, kompozycje polimer-polimer, polimer-wypwłniacz

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego