BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Urządzenie do badania polimerów metodą pomiaru światła

Aparat: Urządzenie do badania polimerów metodą pomiaru intensywności światła depolaryzowanego,
Typ/model:
Producent: IPPT PAN
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Układ optyczny z filtrami polaryzacyjnymi, zaopatrzony w czułe detektory światła, możliwość prowadzenia badań na próbkach naprężonych, komora temperaturowa do ok. 300 oC
Zastosowanie: Badania kinetyki szybkich przemian fazowych polimerów, w tym również próbek o wyróżnionej orientacji molekularnej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Adres:

02-106 Warszawa, Pawińskiego 5B

Kontakt: Paweł Sajkiewicz, psajk@ippt.gov.pl
Słowa kluczowe: depolaryzacja światła, kinetyka przemian fazowych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego