BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Akustron

Aparat: Akustron
Typ/model:
Producent: Karl Schroder
Rok produkcji: 1996
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pow. próbki – min. 100 mm x 50 mm; grubość – max 3 mm
Zastosowanie: Oznaczanie przepuszczalności powietrza wyrobów włókienniczych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg ISO 9237
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Tomasz Mik; tel. 42 638 03 66; zdp@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: przepuszczalność powietrza

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego