BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator CHN

Aparat: Analizator CHN
Typ/model: TruSpec
Producent: Leco
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Metoda wysokotemperaturowego spalania: z detekcją w podczerwieni dla CH; z detekcją przewodnictwa cieplnego dla N. Analizator wymaga kalibracji. Zakres pomiarowy: węgiel 0,005–100 %; wodór 0,02–50 %; azot – 0,008–100 %
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu w węglach, koksach, biomasach odpadach palnych, paliwach alternatywnych i węgla całkowitego w odpadach paleniskowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg: PN-G-04571:1998; PN-EN 15104:2011. Procedur IChPW: Q/LP/09/A:2011; Q/LP/16/A:2011; Q/LP/22/A:2011
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Grażyna Fabjańska-Świeca; tel. 32 271 00 41 wew. 216; graza@ichpw.zabrze.pl, Nina Bątorek-Giesa; tel. 32 271 00 41 wew. 212; ngiesa@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: węgiel całkowity, azot, wodór, węgiel kamienny i brunatny, koks, biomasa, odpady palne, paliwa alternatywne, odpady paleniskowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego