BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator CHNS

Aparat: Analizator CHNS
Typ/model: 628
Producent: Leco
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Metoda wysokotemperaturowego spalania: z detekcją w podczerwieni dla CHS; z detekcją przewodnictwa cieplnego dla N.Analizator wymaga kalibracji. Zakres pomiarowy (max. masa badanej próbki 250 mg) węgiel 0,02–175 mg; wodór 0,1–12 mg; azot 0,04–50 mg; siarka 0,01–20 mg - przy max. masie próbki 350 mg
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu oraz siarki całkowitej w węglach, koksach, biomasach odpadach palnych, paliwach alternatywnych. Oznaczanie zawartości węgla całkowitego w odpadach paleniskowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg: PN-G-04571:1998; PN-EN 15104:2011; PN-G-04584:2001; PN-G-77/G-04514/08. Procedur IChPW: Q/LP/09/A:2011; Q/LP/16/A:2011; Q/LP/22/A:2011; Q/LP/08/A:2011; Q/LP/10/A:2011; Q/LP/21/A:2011
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Grażyna Fabjańska-Świeca; tel. 32 271 00 41 wew. 216; graza@ichpw.zabrze.pl, Nina Bątorek-Giesa; tel. 32 271 00 41 wew. 212; ngiesa@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: węgiel całkowity, azot, wodór, węgiel kamienny i brunatny, koks, biomasa, odpady palne, paliwa alternatywne, odpady paleniskowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego