BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator DMA

Aparat: Analizator DMA
Typ/model: 242 C
Producent: Netzsch
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Kontrolery: TASC 414/3A i C200L; chłodzenie ciekłym azotem
Zastosowanie: Badania dynamicznych właściwości mechanicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN–EN ISO 6721-1:2006
Nazwa instytucji: Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Adres:

42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19C

Kontakt: dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz; tel. 34 325 06 59; kwiatkowski@ipp.pcz.pl
Słowa kluczowe: DMA, DMTA, właściwości tłumiące

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego