BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator O2, CO i CO2

Aparat: Analizator O2, CO i CO2 on-line
Typ/model: S700
Producent: SICK
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Analiza O2 w zakresie 0– 40 %, oraz CO i CO2 w zakresie 0–100 %. Błąd względny 2 % skali. Pracuje w warunkach temperatury i ciśnienia otoczenia

Zastosowanie: Analiza on-line (w przepływie) gazów zawierających wymienione składniki
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: mgr inż. Grzegorz Tomaszewicz; tel. 032 271 00 41 wew. 255; tomaszewicz@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: analiza ilościowa składu gazu

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego