BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator SC

Aparat: Analizator SC
Typ/model: SC-632
Producent: Leco
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją w podczerwieni. Analizator wymaga kalibracji. Zakres pomiarowy: siarka 0,001– 20 %; węgiel 0,005–100%
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej i obliczanie zawartości siarki palnej w węglach, koksach, biomasach odpadach palnych, paliwach alternatywnych, odpadach paleniskowych. Oznaczanie zawartości węgla całkowitego w węglach, koksach, biomasach odpadach palnych, paliwach alternatywnychi w odpadach
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane wg:PN-G-04584:2001; PN-G-77/G-04514/08; ISO 19579:2006; DIN 51724-1; PN-EN 15289:2011 Procedur IChPW: Q/LP/08/A:2011; Q/LP/10/A:2011; Q/LP/21/A:2011; Q/LP/36/A:2011; Q/LP/49/A:2011; Q/LP/50/A:2011
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Grażyna Fabjańska-Świeca; tel. 32 271 00 41 wew. 216; graza@ichpw.zabrze.pl, Blanka Wilk; tel. 32 271 00 41 wew. 215; bwilk@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: siarka, węgiel całkowity, węgiel kamienny i brunatny, koks, biomasa, odpady palne, paliwa alternatywne, odpady paleniskowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego