BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator TGA

Aparat: Analizator TGA
Typ/model: 501; 701
Producent: Leco
Rok produkcji: 1992
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Równoczesna analiza 19 pojedynczych próbek. Oznaczanie zawartości: wilgoci w atmosferze azotu, popiołu w atmosferze tlenu. Zakres analityczny: 0‑100 %
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości wilgoci i popiołu w próbce analitycznej węgli, koksu, biomasy, odpadów palnych, paliw alternatywnych. Oznaczanie strat prażenia odpadów paleniskowych. Oznaczanie części palnych węgli, odpadów paleniskowych. Analiza termograwimetryczna w atmosferze obojętnej (azot) i utleniającej (tlen)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg: PN-G-04560:1998; DIN 51718:2011. Procedury IChPW: Q/LP/27/A:2011
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Grażyna Fabjańska-Świeca; tel. 32 271 00 41 wew. 216; graza@ichpw.zabrze.pl, Barbara Jagustyn; tel. 32 271 00 41 wew 221; bjagustyn@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: wilgoć, popiół, próbka analityczna, straty prażenia, części palne, analiza termograwimetryczna, węgiel kamienny i brunatny, koks, biomasa, odpady palne, paliwa alternatywne, odpady paleniskowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego