BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator dynamiczno-mechaniczny

Aparat: Analizator dynamiczno-mechaniczny
Typ/model: DMA/SDTA861
Producent: Mettler-Toledo
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Temperatura pomiaru od -150 do +500oC, chłodzenie ciekłym azotem, zakres siły 0,005-18 N, zakres częstotliwości: 0,001 - 900 Hz, zakres przemieszczenia: ±1,6 mm, moduł ścinania 10-108 Pa (max. częstotliwość 1000 Hz), moduł rozciągania 10-107 Pa (max. częstotliwość ≥ 250 Hz), moduł ściskania 10- 107 Pa (max. częstotliwość ≥ 250 Hz)
Zastosowanie: Pomiar mechanicznych i lepkosprężystych właściwości materiałów w funkcji temperatury, czasu i częstotliwości, podczas periodycznych zmian obciążenia, któremu poddawana jest próbka, oznaczanie temperatury zeszklenia i krystalizacji, oznaczanie efektu Payna (struktura drugorzędowa napełniacza)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
Kontakt: dr inż. Magdalena Maciejewska; 42 631 32 13; magdalena.maciejewska@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: zeszklenie, krystalizacja, efekt Payna, moduł zachowawczy, moduł stratności

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego