BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator elementarny

Aparat: Analizator elementarny
Typ/model: VARIO EL II
Producent: Elementar
Rok produkcji: 2004
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Całkowicie zautomatyzowany system z podajnikiem do 64 próbek, katalityczne spalanie próbek w temperaturze do 1200 °C, automatycznie optymalizowany czas spalania próbek, detektor przewodności cieplnej, kalibracja wielopunktowa, naważki od 1 do 200 mg, dokładność oznaczeń < 0,1%
Zastosowanie: Do oznaczania zawartości węgla, wodoru i azotu w próbkach stałych i ciekłych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Bożena Kaczmarczyk, bkaczmarczyk@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: Analiza elementarna, CHN

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego