BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator elementarny

Aparat: Analizator elementarny
Typ/model: VarioMacro Cube
Producent: Elementar
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Analizator elementarny wykorzystujący metodę wysokotemperaturowego spalania z detekcjami: TC (dla C,H,N) oraz IR (dla S) i metodę wysokotemperaturowej pirolizy z detekcją NDIR (dla O)
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości pierwiastków w: produktach węglopochodnych, biomasie ciekłej – biopłynie, biomasie stałej, paliwach stałych (węgiel kamienny i brunatny, koks z węgla kamiennego, karbonizat z biomasy stałej)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane / wg: Procedura Q/LG/15/A:2011; Procedura Q/LG/16/A:2011
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Topolnicka, tel. 32 271 00 41 w.256; ttop@ichpw.zabrze.pl, Roksana Muzyka; tel. 32 271 00 41 w. 267; muzyka@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: analiza elementarna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego