BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator powierzchni właściwej, porowatości i adsorpcji chemicznej

Aparat: Analizator powierzchni właściwej, porowatości i adsorpcji chemicznej gazów
Typ/model: Autosorb1
Producent: Quantachrome Ins.
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Składa się z analizatora i zestawu komputerowego
Zastosowanie: Analiza powierzchni właściwej i porowatości ciał stałych, analiza adsorpcji chemicznej gazów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Włókiennictwa
Adres:

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15

Kontakt: dr Marta Łatwińska; tel. 42 616 31 82; mlatwinska@iw.lodz.pl
Słowa kluczowe: powierzchnia właściwa; porowatość; adsorpcja chemiczna gazów

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego