BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator przenikania gazów

Aparat: Analizator przenikania gazów
Typ/model: L100-5000
Producent: PBi dansensor
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres: 1÷10 000 ml/m2×24h; grubość próbek: 0,01÷5 mm
Zastosowanie: Oznaczanie przenikalności gazów metodą manometryczną
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN ISO 2556:2002
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego