BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator przenikania pary wodnej

Aparat: Analizator przenikania pary wodnej
Typ/model: L80-5000
Producent: PBI Dansensor
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres: 0,03÷10 000 g/m2×24h; grubość próbek: 0,01÷12 mm
Zastosowanie: Oznaczanie przenikalności pary wodnej metodą czujnika wilgotności
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN ISO 15106-1:2007
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego