BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator rtęci

Aparat: Analizator rtęci
Typ/model: MA-2000
Producent: Nippon Instrument Corporation
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości rtęci w węglach, koksach, biomasach, odpadach palnych, paliwach alternatywnych, odpadach paleniskowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Grażyna Fabjańska-Świeca; tel. 32 271 00 41 wew. 216; graza@ichpw.zabrze.pl, Barbara Jagustyn; tel. 32 271 00 41 wew 221; bjagustyn@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: rtęć, węgiel kamienny i brunatny, koks, biomasa, odpady palne, paliwa alternatywne, odpady paleniskowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego