BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator termograwimetryczny

Aparat: Analizator termograwimetryczny
Typ/model: TGA/DSC1
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury pomiaru od 25oC do 1100oC, kontroler dopływu dwóch gazów reakcyjnych (argon, powietrze) w bezpośrednie otoczenie próbki, mikrowaga z automatyczną wewnętrzną adiustacją i linearyzacją zakres ważenia: 5 g, dokładność odczytu 1mg
Zastosowanie: Oznaczanie ubytku masy, składu kompozytów (zawartość polimeru, napełniacza, plastyfikatora), badanie stabilności termicznej polimerów (temperatury rozkładu) i odporności na utlenianie w podwyższonej temperaturze (czas indukcji utleniania)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
Kontakt: dr inż. Magdalena Maciejewska; 42 631 32 13; magdalena.maciejewska@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: stabilność termiczna, skład kompozytów, odporność na utlenianie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego