BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator termograwimetryczny

Aparat: Analizator termograwimetryczny
Typ/model: TG 209
Producent: Netzsch
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres: 20 °C - 600 °C; atmosfera: obojętna lub utleniająca. Próbki do badań: proszki, granulaty, kształtki, folie (masa: kilka mg).
Zastosowanie: Określenie stabilności termicznej materiałów polimerowych, zawartości dodatków, analiza kinetyki degradacji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kontakt: mgr inż. Joanna Pagacz; tel. 12 628 30 12; c-4@chemia.pk.edu.pl
Słowa kluczowe: TG, kinetyka

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego