BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator termograwimetryczny

Aparat: Analizator termograwimetryczny
Typ/model: TGA Pyris 1
Producent: PerkinElmer
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Prowadzenie pomiarów w: azocie, argonie, helu, powietrzu, tlenie; zakres temperatur: od 50 ºC do 1000 ºC; szybkość grzania: od 0,1 do 200 ºC/min
Zastosowanie: Charakterystyka stabilności termicznej materiałów polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Adres:

80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

Kontakt: prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk, prof. nadzw. PG; tel. 58 347 24 79; tel./fax: 58 347 21 34; jhp@urethan.chem.pg.gda.pl
Słowa kluczowe: TG, termograwimetria

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego