BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizator termograwimetryczny

Aparat: Analizator termograwimetryczny
Typ/model: Q50
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: 25–1000 ºC; maks. masa próbki – 1 g; dokładność pomiaru masy ±0,01 %; czułość – 0,1 µg; szybkość grzania: od 0,01 do 100 ºC/min
Zastosowanie: Oznaczanie ubytku masy oraz temperatury rozkładu substancji organicznych i nieorganicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr inż. Joanna Sołtysiak/ st. tech. Alicja Kowiecznikow; tel. 22 568 24 41, 22 568 24 67; joanna.soltysiak@ichp.pl
Słowa kluczowe: termograwimetria, ubytek masy, temperatura rozkładu

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego